Wymagane Materiały

Odtwórz wideo

W tym kroku udostępnij nam przez aplikację Slack wszystkie materiały potrzebne do reklamy.

Poniżej znajdziesz krótkiego e-booka, który zwizualizuje Tobie jakie materiały mogą sprawdzić się doskonale w reklamie!

Najlepiej powyższe czynności wykonać na telefonie.